Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Pretend- Monika

Well, don’t let these people turn you down,
don’t let these people ask
“what do you like?” or “who do you prefer?”
about the things that make you scream your loudest wow.
Do not stand against the wall, do not give me any
da-da-darling, I want you so much,
more than I pretend, more than I pretend.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου